Gå till innehåll
Du är här:

Hjälp att sluta spela

Kanske har du en person i din närhet som spelar för mycket och som vill ha hjälp för att förändra sin situation. Stöd och hjälp från närstående gör ofta stor skillnad. En god början är att se över olika alternativ och tillsammans hitta något som passar er båda.

Hjälp den som spelar att begränsa tillgången till spel

Många som har bestämt sig för att sluta spela upplever det som hjälpsamt att begränsa eller stänga av tillgången till spel. Personen som vill sluta behöver stänga av sig själv, men stöd från en anhörig kan vara till stor hjälp, både känslomässigt och praktiskt. Beroende på vilka spelformer som är problematiska finns olika sätt att gå tillväga.

Beroende på hur situationen ser ut kan man prova ett eller flera verktyg för att begränsa tillgången till spel. För en del räcker en åtgärd, andra väljer att stänga av sig och blockera sig så mycket som möjligt. Många kommer på egna kreativa lösningar, som passar för just dem, till exempel att byta till en telefon som bara går att ringa och sms från.

Hjälp den som spelar att begränsa tillgången till pengar

Eftersom pengar är en förutsättning för att kunna spela kan det vara hjälpsamt att begränsa tillgången på pengar. Många som har bestämt sig för att sluta spela tycker att det känns skönt att få hjälp av en anhörig. Det kan till exempel handla om att den som spelar för en tid helt lämnar över sin ekonomi till en anhörig och själv endast har tillgång till fickpengar. Andra tycker att det hjälper att regelbundet låta en anhörig få se transaktionerna på kontot.

Det finns flera olika möjligheter att som anhörig hjälpa en person som spelar att kontrollera sina pengar. Vilken lösning som passar bäst varierar. Känner du att du skulle vilja hjälpa till genom att ha insyn i eller kontroll över ekonomin hos den som spelar? Eller finns det en risk att det skulle kunna leda till onödiga konflikter mellan dig och den som spelar? I så fall kan det finnas lösningar där någon utomstående hjälper till. Kontakta gärna oss om du vill bolla dina idéer och funderingar.

Professionell hjälp för den som spelar

Personer med spelproblem har rätt till stöd och behandling från kommun och region. Den som ska ta emot hjälpen behöver i de flesta fall själv anmäla sig. För att behandling vid spelproblem ska hjälpa, är det viktigt att personen själv vill förändra sina spelvanor.

Behandling som erbjuds av kommunen är kostnadsfri, inom regionen gäller högkostnadsskyddet. Hur behandlingen ser ut varierar. På en del ställen får man komma på individuella samtal, på andra ställen i grupp. På vissa orter finns båda alternativen. Några av de metoder som används är kognitiv beteendeterapi (KBT), motiverande samtal (MI) och 12-stegsbehandling. Socialstyrelsen rekommenderar behandling med KBT och MI för spelberoende.


Tipsa och dela artikeln:


Senast uppdaterad: 2024-01-11

Publicerad: 2022-05-16