Gå till innehåll

Behandling

Personer med spelproblem har rätt till stöd och behandling från kommun och landsting. Socialstyrelsen rekommenderar behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) och en kombination av KBT och motiverande samtal (MI) för spelberoende.

Nationella rekommendationer

Socialstyrelsen har utformat ett kunskapsstöd med nationella rekommendationer om behandling vid spelproblem (pdf, 2165kB). Rekommendationerna ger en vägledning kring vilka metoder som har mest vetenskapligt stöd. Socialstyrelsen rekommenderar behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) eller en kombination av KBT och motiverande samtal (MI) för spelberoende som har särskilt behov av motivationshöjande insats. I Socialstyrelsens kunskapsunderlag till rekommendationerna (pdf, 704,89kB) finns utförlig information om spelproblem och olika behandlingsmetoder.

Forskningsområdet kring behandling för spelproblem är ganska nytt, och det är mycket som vi fortfarande inte vet. Den metod som har mest stöd i forskningen är KBT men vi vet ännu inte hur effektiv behandlingen är på längre sikt. På Kunskapsguiden.se finns mer utförlig information om KBT och MI vid spelproblem.

Behandling för spelproblem

Utbudet av stöd- och vårdinsatser varierar i olika delar av landet. Vissa kommuner erbjuder specifik behandling för spelproblem i egen regi eller genom att köpa in tjänsten. På en del orter finns behandling i regionens regi. Varmt välkommen att kontakta oss på Stödlinjen för att veta vart man kan vända sig just i det område du är intresserad av.


Tipsa och dela artikeln:


Senast uppdaterad: 2022-06-30

Publicerad: 2022-05-16