Gå till innehåll
Du är här:

Tillgänglighetsredogörelse

Stödlinjen för spelare och anhöriga vid Centrum för psykiatriforskning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur stodlinjen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från stodlinjen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till stodlinjen.slso@regionstockholm.se. Svarstiden är normalt 1–2 vardagar. Du kan också ringa oss, 020-81 91 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du skicka e-post till stodlinjen.slso@regionstockholm.se eller ringa oss, 020-81 91 00 så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet (digg.se)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Dokument

Det finns brister i dokument som publicerats efter 23 september 2018

  • Vissa dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
  • Läsordningen kan vara felaktig i dokument.
  • I vissa dokument saknas alt-texter för grafik.

Tredjepartsprodukter

Chattfunktionen på stodlinjen.se är inte fullt tillgängligt för användning för personer utan syn, eller med nedsatt syn.

  • Kontrastvärdet för text, komponenter och grafiska element är otillräckligt.
  • Språkmarkering saknas i koden.
  • Sidan saknar titel.

Stödlinjens chatt öppnas i en ny sida som drivs av en annan leverantör. Vi har inte möjlighet att ändra i befintlig chatt. Stödlinjen för spelare och anhöriga arbetar för att hitta en chattlösning som uppfyller tillgänglighetskraven.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rapporter som publicerats före 23 september 2018 saknar korrekt uppmärkning.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av stodlinjen.se.

Senaste bedömningen gjordes den 09-06-2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 09-06-2022.


Tipsa och dela artikeln:


Senast uppdaterad: 2023-05-31

Publicerad: 2022-05-12