Gå till innehåll
Du är här:

Personuppgiftspolicy

Vi som arbetar på Stödlinjen har tystnadsplikt. Vi kan inte se vilket telefonnummer du ringer från och du behöver inte berätta vem du är när du kontaktar oss.

Du och din personliga integritet är mycket viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Du ska kunna känna dig säker på att vi har en korrekt och säker hantering och att vi aldrig behandlar dina personuppgifter på ett sätt som vi inte får.

Personuppgifter är uppgifter genom vilka du direkt eller indirekt kan identifieras, såsom namn, telefonnummer, ip-adress eller adress.

Personuppgifter behandlas när du:

  • Chattar med oss
  • Ringer till oss
  • Skickar e-post till oss
  • Beställer material

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att kunna utföra rådgivning, stöd och för att kunna ge dig relevant information. När du chattar, mejlar eller ringer till oss behandlas dina uppgifter av Stödlinjen enligt EUs dataskyddsförordning (GDPR) utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse. Vid uppföljande samtal med Stödlinjen för vi, efter ditt godkännande, minnesanteckningar.

Stodlinjen.se använder inte cookies, men när du chattar omdirigeras du till en ny sida. Den sidan använder session cookies som försvinner när webbläsaren stängs. Personalen som administrerar den sidan kallas personuppgiftsbiträden och är skyldiga att följa Stödlinjens personuppgiftspolicy och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträdena har inte rätt att lämna ut några personuppgifter eller att behandla personuppgifterna på något annat sätt det som omfattas av administrationen av Stödlinjens chatt.

Dina rättigheter

Enligt General Data Protection Regulation (GDPR) har du rätt att när som helst, utan anledning och utan någon kostnad:

  • Begära ut vilken information som finns lagrad om dig. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kan vi komma att be dig att verifiera din identitet.
  • Begära att få inkorrekta och/eller inaktuella personuppgifter om dig korrigerade.

Kontakta oss på stodlinjen.slso@regionstockholm.se för att begära utdrag av information eller korrigering av information.

Stödlinjens personuppgiftsbehandling

  • Vi samlar inte in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna utföra och förbättra vår rådgivning.
  • Vi behandlar inte dina personuppgifter på andra än specificerade sätt.
  • Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt.

Vi sprider inte dina uppgifter till obehöriga.

Har du andra frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss på stodlinjen.slso@regionstockholm.se.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Stockholms Läns sjukvårdsområde. Om du har synpunkter på behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till SLSOs dataskyddsombud på gdpr.slso@sll.se. Om du inte är nöjd med SLSOs svar, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål på Stödlinjens behandling av dina personuppgifter, imy@imy.se eller 08-657 61 00.


Tipsa och dela artikeln:


Senast uppdaterad: 2022-10-05

Publicerad: 2022-05-12