Gå till innehåll
Du är här:

Stöd och behandling

Att ta hjälp för att sluta spela är ett modigt och viktigt steg. Det kan handla om att söka behandling för spelproblem, eller att söka sig till en självhjälpsgrupp där man kan träffa andra som slutat spela för inspiration, stöd och tips. Vänner och anhöriga kan också vara ett stort stöd när man har bestämt sig föra att sluta spela eller dra ned på sitt spelande.

Professionell hjälp

Personer med spelproblem har rätt till stöd och behandling från kommun och region. Behandling som erbjuds av kommuner är kostnadsfri. I regionerna gäller högkostnadsskyddet. Hur behandlingen ser ut varierar. På en del ställen får man komma på individuella samtal, på andra ställen träffas man i grupp. På vissa orter finns båda alternativen.

Några av de metoder som används är kognitiv beteendeterapi (KBT), motiverande samtal (MI) och 12-stegsbehandling. Socialstyrelsen rekommenderar behandling med KBT och MI för spelberoende. Innehållet i behandlingen kan variera. Ofta får du hjälp att formulera skäl till att sluta spela, att kartlägga ditt spelmönster, spelandets funktion och dina risksituationer. Utifrån det kan du hitta verktyg som du behöver för att förändra dina spelvanor.

Stödgrupper

I en stöd- eller självhjälpsgrupp träffas personer med egen erfarenhet av spelproblem för att stötta och hjälpa varandra. Vanligtvis träffas deltagarna genom gruppmöten men ibland kan man få komma på ett eller flera individuella samtal. Det finns två större organisationer som erbjuder stöd i grupp på flera orter:

Du kan också få stöd i grupp genom andra fristående grupper runtom i landet. Kontakta oss på Stödlinjen så berättar vi var din närmsta stödgrupp finns.

Ta hjälp av anhöriga

Att ta hjälp av en anhörig för att förändra sina spelvanor är något som många upplever som hjälpsamt. Det kan handla om att be en anhörig om hjälp med att begränsa tillgången på pengar, få stöd för att börja med nya spelfria aktiviteter, eller att ha någon att prata med då spelsuget kommer.


Tipsa och dela artikeln:


Senast uppdaterad: 2022-06-27

Publicerad: 2022-05-16