Gå till innehåll
Du är här:

Spela mindre eller sluta helt

Hur skulle du vilja att dina spelvanor såg ut i framtiden? Är ditt mål att kunna lämna in en tipsrad i månaden och avhålla dig från ytterligare spelande? Eller känner du kanske att spelandet inte har någon plats i din framtida tillvaro alls? Vi hjälper dig att sätta tydliga mål som är viktiga för dig och ger förslag kring hur du kan planera för att uppnå målen.

Hur vill du ha det med spelandet?

För många som vi pratar med är valet självklart. Spelandet har fått för stora konsekvenser och att sluta helt är en självklarhet. Andra upplever att det är en viss typ av spel som skapar problem och vill sluta med just den spelformen. Ytterligare några har märkt att de till och från tappar kontrollen och vill därför begränsa sitt spelande så det inte skapar negativa konsekvenser. Oavsett hur det ser ut för dig, stöttar vi dig mot att uppnå just ditt mål. Ett första steg kan vara att ringa oss. Det går också bra att chatta med oss.

Det finns många olika saker som kan vara till hjälp då man vill förändra sina spelvanor. Flera förslag som hjälpt andra finns att läsa om i vår självhjälp. För enkelhetens skull använder oss av formuleringar som “sluta spela” och “spelfrihet” i texterna, men flera av förslagen är även användbara för dig som vill begränsa ditt spelande.

Speldagbok

För dig som funderar på att förändra dina spelvanor, men som ännu inte vet hur du vill ha det framöver, kan en kartläggning av spelandet vara till hjälp. Ett sätt kan vara att föra en speldagbok där du varje vecka fyller i hur du spelar, hur du har mått och hur mycket sug efter spel du haft. På så sätt får du bra översikt över hur ditt spelande förändras över tid och hur ditt mående är kopplat till spelandet.

När du fört speldagbok en tid:

  • Kan du se något mönster vad gäller spelvanor och ditt mående?
  • Kan du se något mönster vad gäller spelvanor och ditt spelsug?
  • Finns det några särskilda tillfällen, till exempel när du dricker alkohol eller träffar vissa personer, som påverkar ditt spelande och mående på ett negativt sätt?
  • Hur skulle du behöva ha det med ditt spelande för att undvika negativa konsekvenser av det? Kontakta oss gärna om du vill ha någon att prata igenom din speldagbok och dina slutsatser med.

Precis som att ens mående och graden av spelsug ofta påverkas negativt av spelande så kan det påverkas i positiv riktning av andra aktiviteter. Är det något som du känner igen? Kan du se något samband kring de aktiviteter du ägnat dig åt istället för spel och hur du har mått under samma period?


Tipsa och dela artikeln:


Senast uppdaterad: 2022-06-22

Publicerad: 2022-05-16