Gå till innehåll
Du är här:

Ekonomi och juridik

Ska jag låna ut pengar till någon som spelar? Kan jag bli betalningsskyldig för någon annans skulder? Det är inte ovanligt att vi på Stödlinjen får frågor från anhöriga kring ekonomi och Juridik.

Ska jag hjälpa den som har spelproblem ekonomiskt?

Det är vanligt att spelproblem leder till ekonomiska svårigheter. Den som spelar kanske har spelat upp pengar som skulle ha behövts till andra saker, eller tagit dyra lån. Det är inte ovanligt att den som har försatt sig i en sådan situation vänder sig till sina närstående för att få hjälp med pengar.

Att som anhörig tillfrågas om hjälp kan vara utmanande. Å ena sidan önskar du kanske att din närstående ska ha en fungerande ekonomi. Å andra sidan kan det kännas fel att man själv ska betala för att någon annan har valt att spela.

Det finns risker med att låna ut pengar, i synnerhet till en person med spelproblem. Därför brukar vi på Stödlinjen inte rekommendera att man lånar ut pengar till en person med spelproblem. Du vet vad som är bäst i din situation men det finns några saker som kan vara till hjälp att fundera över om du ställs inför situationen:

  • Finns det en risk att pengarna går till spel? Då man lånar ut eller ger pengar för att lösa den ekonomiska situationen för den som spelat, riskerar man att möjliggöra fortsatt spelande. Tillgång till pengar kan för en del vara en risksituation för att återfalla i spel.
  • Finns det en risk att personen får färre skäl att sluta spela om de ekonomiska konsekvenserna blir mindre kännbara? De ekonomiska konsekvenserna av spelandet kan motivera en person att sluta spela. När de konsekvenserna uteblir genom att någon betalar någon annans spelskulder, är risken stor att man undermedvetet drar lärdomen att spelandet “inte var så farligt” – det löste ju sig ändå med skulderna. Ett av kriterierna för diagnosen spelberoende är just att den som spelar förlitar sig på att andra ska lösa spelarens ekonomiska problem. Att som anhörig välja att inte ge pengar till någon som har spelat, kan på sikt öka förutsättningarna för att personen ska klara av att genomföra en förändring.
  • Finns det andra sätt att stötta personen? Exempel på stöd kan vara att hjälpa till att prioritera bland räkningarna, se till att det finns pengar till viktiga utgifter såsom mat och boende eller se över möjligheter till en mer hållbar avbetalningstakt på eventuella skulder? I mer akuta situationer finns det kanske möjligheter att hjälpa till genom att bjuda på middag, köpa mat eller kontakta kommunen för att höra om det finns hjälp att få om man inte har råd att köpa mat eller betala hyran.
  • Vad händer om personen inte kan betala tillbaka? Att låna ut pengar kan innebära en risk, i synnerhet om personen har problem med spel om pengar. Återfall är vanligt, i synnerhet under det första året, och även vid kortare perioder av återfall kan det gå fort att bygga upp nya skulder. Har du råd att förlora pengarna och vad händer om den som lånat skulle få ett återfall och få svårt att betala tillbaka, är viktiga frågor att förhålla sig till.

Om du och din anhöriga ändå kommer överens om att du ska ge ett lån eller en gåva, finns vissa saker som kan vara bra att tänka på. En av dem är att upprätta ett formellt kontrakt som beskriver lånet och villkoren för det. Något annat som kan vara hjälpsamt är att kontraktet innefattar krav på vissa åtgärder som den som spelar behöver göra, i riktning mot en förändring av spelvanorna. Några exempel kan vara att den som har spelat ska söka professionell behandling, uppsöka en stödgrupp, eller ge dig insyn på bankkontot.

När ekonomin påverkas av att någon annan spelar

Många anhöriga funderar över vilka ekonomiska konsekvenser spelandet leder till för dem. Om du till exempel är gift med någon som tar lån, vilken risk finns det att du blir betalningsskyldig? Vad kan du göra för att skydda din ekonomi? Om ni äger något gemensamt, hur kan du öka förutsättningarna för att inte förlora din andel?

Det är inte ovanligt att vi på Stödlinjen stöter på den här typen av frågor och ibland finns det inte några enkla svar. Du kan till exempel inte bli betalningsskyldig för någon annans skulder, däremot kan du påverkas indirekt om en person du lever med behöver lägga stora delar av sin inkomst på att betala av på skulder. Ofta kan vi vara ett samtalsstöd i frågor om ekonomi och juridik men ibland hänvisar vi till experter.

Juridisk rådgivning

Advokatjouren erbjuder en 15 minuters kostnadsfri konsultation med advokat. En del advokatbyråer erbjuder även enklare telefonrådgivning kostnadsfritt. Det finns dessutom ett antal telefonlinjer och e-frågelådor som bemannas av juridikstuderande och som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning. Flera sådana går att hitta på internet. Varmt välkommen att höra av dig till oss om du vill ha hjälp att hitta kontaktuppgifter.

Ekonomisk rådgivning

Alla kommuner erbjuder kostnadsfri budget- och skuldrådgivning till sina invånare. Du kommer i kontakt med en budget- och skuldrådgivare genom att kontakta din hemkommun eller på Konsumentverkets sida “Hallå Konsument”.

Har du drabbats ekonomiskt av din anhöriges spelande? Har du svårt att få pengarna att räcka till? Om du vill ha hjälp att reda ut en trasslig ekonomisk situation och göra en hållbar planering för framtiden kan du kontakta en budget- och skuldrådgivare.

Våld och andra brott

Ibland har vi på Stödlinjen kontakt med personer som blir utsatta för olika brott av den som spelar. Det kan handla om att personen skadar sina anhöriga fysiskt eller psykiskt, stjäl pengar eller tar lån i någon annans namn. Har du blivit utsatt för ett brott och vill polisanmäla? Kontakta polisen på telefonnummer 114 14. Vid akuta ärenden eller pågående brott, ring 112.

Om du blir utsatt för våld, är det allra viktigast att i första hand garantera din säkerhet. Våra vanliga råd är inte hjälpsamma då det förekommer fysiskt eller psykiskt våld, eller hot om våld. För att komma vidare, är du varmt välkommen att kontakta oss på Stödlinjen för att prata om din situation om det finns risk för eller förekommer olika former av spelrelaterat våld Du kan också kontakta socialtjänsten i din kommun eller Kvinnofridslinjen som är en nationell hjälplinje för dig som utsatts för våld eller hot om våld.


Tipsa och dela artikeln:


Senast uppdaterad: 2024-01-11

Publicerad: 2022-05-12