Gå till innehåll
Du är här:

Hjälp för spelberoende vid samsjuklighet

Att vara spelberoende eller att ha spelproblem om pengar och samtidigt ha andra psykiska besvär är inte ovanligt. Ibland kan man må dåligt på grund av spelandet och dess konsekvenser, ibland kan man spela för att man mår dåligt. Det är inte ovanligt att det finns en psykiatrisk diagnos i kombination med ett beroende. Forskning visar att kombinationsbehandling vid psykiatrisk samsjuklighet med beroende kan vara framgångsrikt.

För några veckor sedan deltog vi i en utbildningsdag om psykiatrisk samsjuklighet med beroende. Då det kommer till spelberoende har forskningen ännu inte kommit lika långt som exempelvis vid alkoholberoende. Mycket av den forskning som gjorts är främst inriktad på alkohol och narkotiska preparat. Med det sagt, kan det ändå finnas upptäckter som är relevanta även vid spelberoende.

Kombinationsbehandling vid alkoholberoende och depression

Det finns många studier som undersöker behandling av depression men få som undersöker samtidig behandling av beroende. Det här tog Pettinati med kollegor fasta på när de bestämde sig för att undersöka effekten av en kombinationsbehandling med läkemedel mot depression och alkoholberoende. I studien delade man in patienterna i fyra grupper. En grupp fick placebo, en fick alkoholläkemedel, en fick läkemedel mot depression och den sista gruppen fick både läkemedel mot depression och alkoholläkemedel.

När studien avslutades fann man att patienterna som fått kombinationsbehandlingen i högre utsträckning än övriga grupper klarat av att vara nyktra. Återfall inträffade i ett senare skede än i övriga grupper, och de tenderade att inte längre vara deprimerade.

Lärdomar för oss på Stödlinjen

Det behövs förstås mer forskning kring olika former av psykiatriska besvär och beroenden. Samtidigt är det viktigt att ta tillvara på saker som forskningen kunnat visa på. Det finns bra, evidensbaserad behandling för såväl spel om pengar som flera former av psykiska problem.

På många ställen i landet finns enheter som erbjuder kombinerad hjälp vid samsjuklighet. På andra ställen kan det kanske finnas möjlighet att få hjälp via sjukvård och kommunen parallellt. Människor är olika och kan behöva lite olika stöd. Vår målsättning är att stötta alla som kontaktar oss att hitta det stöd som passar just dem bäst. Genom att få mer kunskap kring psykiatriska tillstånd hoppas vi kunna hjälpa fler att hitta rätt.


Tipsa och dela artikeln:


Senast uppdaterad: 2022-11-28

Publicerad: 2022-11-28