Du är här:

Årsrapport 2022

2023-03-14

Under 2022 registrerade Stödlinjens rådgivare 2235 verksamhetsrelevanta kontakter. Det är i samma nivå som 2021 då 2263 kontakter registrerades som verksamhetsrelevanta.

Bland de som kontaktat Stödlinjen var 46 procent personer som själva spelar, 37 procent anhöriga till personer med spelproblem och 17 procent övriga hjälpsökande. Till kategorin övriga räknas spelrelaterade frågor från exempelvis yrkesverksamma inom vården, media eller från allmänheten.

Av de hjälpsökande som uppgav kön var 57 procent män och 43 procent kvinnor. Bland de som spelar var 83 procent män medan kvinnor utgjorde 69 procent av de anhöriga. Könsfördelningen bland inkommande kontakter är i stort sett oförändrad från tidigare år.

Under 2022 registrerades 809 kontakter där personer som spelar uppgav vilka spelformer som skapar problem. Bland dessa var det 45 procent som nämnde kasinospel online som den mest problematiska spelformen, följt av 42 procent som uppgav nätspel utan att specificera närmare, drygt 12 procent uppgav sportspel (betting). Fler än en spelform som skapar problem är möjlig. De spelformer som i störst utsträckning skapar problem bland Stödlinjens hjälpsökande är onlinespel, det vill säga spel med hög tillgänglighet.

Foto: Yanan Li

Bild på rådgivare. Foto: Yanan Li
Läs publikationen
Till publikationen


2023-03-14