Du är här:

Årsrapport 2021

2022-04-12

Under 2021 registrerades 2 263 kontakter som hjälpsökande. Bland de hjälpsökande kontakterna var 49 procent personer som själva spelar, 34 procent anhöriga till personer med spelproblem och 17 procent övriga hjälpsökande. Jämfört med antalet kontakter 2020 var det 1 procent fler spelarkontakter och 10 procent färre anhörigkontakter. Av kontakterna skedde 64 procent via telefon, 22 procent via chatt och 14 procent via e-post.

Merparten som sökte stöd för egna spelproblem var män (76 procent) och merparten som sökte anhörigstöd var kvinnor (73 procent). Fördelningen mellan vem som kontaktar, kontaktform och kön följer, i stort, tidigare års mönster.

Under 2021 registrerades 417 kontakter där personer som spelar uppgav vilken spelform som är mest problematisk. Bland dessa var det knappt 50 procent som nämnde kasinospel online som den mest problematiska spelformen, följt av 17 procent som uppgav sportspel online, 10 procent uppgav ”annat”, vilket exempelvis omfattar aktiespekulation eller spel om pengar i dataspel. De spelformer som oftast skapar problem bland Stödlinjens hjälpsökande är onlinespel, det vill säga spel med hög tillgänglighet.2022-04-12