Du är här:

Årsrapport 2020

2021-04-20

Under 2020 registrerades 2 384 kontakter som hjälpsökande. Bland de hjälpsökande kontakterna var 47 procent personer som själva spelar, 36 procent anhöriga till personer med spelproblem och 18 procent övriga hjälpsökande. Till den senare kategorin räknas spelrelaterade frågor från exempelvis yrkesverksamma inom vård och omsorgssektorn, men även problem och frågeställningar kopplat till andra problemområden så som datorspel. Jämfört med antalet kontakter 2019 var det 12 procent färre spelarkontakter och 18 procent färre anhörigkontakter. Av kontakterna skedde 64 procent via telefon, 28 procent via chatt och 8 procent via e-post. Denna fördelning följer i stort tidigare års mönster.

Av de klienter som uppgav kön var 57 procent män och 43 procent kvinnor. Bland de som spelar var cirka 80 procent män medan kvinnor utgjorde cirka 70 procent av de anhöriga. Könsfördelningen bland inkommande kontakter är i stort sett oförändrad från tidigare år. Åldersspannet 25–34 är liksom tidigare år det mest representerade bland telefonkontakterna (27 procent) och åldersspannet 18–24 det mest representerade bland chattkontakterna (63 procent).

Under 2020 registrerades 365 kontakter där personer som spelar uppgav vilken spelform som är mest problematisk. Bland dessa var det knappt 50 procent som nämnde kasinospel online som den mest problematiska spelformen, följt av 17 procent som uppgav sportspel online, 10 procent uppgav ”annat”, vilket exempelvis omfattar aktiespekulation eller spel om pengar i dataspel.

De spelformer som oftast skapar problem bland Stödlinjens klienter är onlinespel, det vill säga spel med hög tillgänglighet.

Läs publikationen
Ladda ned (.pdf, 6531.3 kB)


2021-04-20