Gå till innehåll
Du är här:

Stödlinjen svarar på förslag till nya spelansvarsföreskrifter

Tydligare och tillgängligare kundtjänst, svenskspråkig support och tydligare information om hur man kan stänga av sig från spel är åtgärder som Spelinspektionen föreslår. Här kan du läsa Stödlinjens remissvar.

I höstas skickade Spelinspektionen ut ett förslag till nya spelansvarsföreskrifter. Bland annat föreslår Spelinspektionen åtgärder som ska underlätta för spelare som vill stänga av sig från spel och som ska göra det lättare för kunderna att komma i kontakt med spelbolagen genom tydliga kontaktuppgifter och möjlighet till direktkontakt med svenskspråkig support under minst sex timmar per dygn. Hela skriften finns att läsa på Spelinspektionens hemsida.

Så här löd Stödlinjens remissvar:

Remissvar: 2022-10-14

Diarienummer: 21Si540

Stödlinjen för spelare och anhöriga (Stödlinjen) lämnar följande synpunkter på förslag till föreskrift om Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om spelansvar.

Sammanfattning

Stödlinjen ställer sig positiv till föreslagna förändringar. Vidare föreslår vi ytterligare skärpning av kraven på tydliga kontaktuppgifter i kommunikationen från licenshavarna gentemot spelarna.

Kommentarer gällande promemorian

Stödlinjen ställer sig positiv till de förenklingar som föreslås för de som önskar pausa eller avsluta sitt spelande. Även en lättillgänglig och synlig kundtjänst har länge varit efterfrågad av Stödlinjens kontakter då det många gånger är svårt att hitta dessa uppgifter på spelbolagens hemsidor.

Utöver föreslagna förbättringar önskar Stödlinjen se ytterligare åtgärder för att underlätta för de som har svårigheter med oönskad spelreklam. Ett exempel på detta är spelare som får SMS-utskick med otydlig avsändare där det är krångligt att undanbe sig fortsatta utskick.

Stödlinjen föreslår att avsändarens kontaktuppgifter bör vara tydligt synliga i all form av kommunikation med kunderna. SMS- och mejlutskick behöver ha tydliga instruktioner om hur avregistrering av utskick görs, samt innehålla kontaktväg för att nå spelbolagets kundtjänst. Så är ofta inte fallet idag och Stödlinjen får många samtal från spelbolagskunder som inte förstår hur avregistrering görs. Vid eventuell upplysning om extern hjälpinstans i SMS- eller mejlutskick, till exempel till Stödlinjen, bör hänvisning göras till hjälpinstansens hemsida och inte till direktnummer. Detta då det är lätt att tolka det som att telefonnumret går till spelbolaget i fråga eller att hjälpinstansen är avsändare av utskicket.

Många av de som tar kontakt med Stödlinjen i tron om att vi är kundtjänst till ett spelbolag har ett annat modersmål än svenska och det är högst relevant ur ett folkhälsoperspektiv att även den gruppen kan tillgodogöra sig informationen om hur man kan begränsa eller avsluta sitt spelande samt få hjälp av kundtjänst vid behov.

Ytterligare områden för beaktan och utvärdering

Många av de individer Stödlinjen är i kontakt med efterfrågar ytterligare säkerhet i form av spärr mot att spela på de utländska bolagen. Ett icke kommersiellt alternativ till detta i form av blockeringsprogram vore önskvärt.

Vidare önskar vissa individer möjlighet till att bara spärra kasinospel, det vill säga ha fortsatt möjlighet till lotto eller stryktipset till exempel, de uttrycket ett önskemål om en mindre trubbig spelpaus.

Ett uttryckt hinder för att avsluta sitt konto eller spärra sig för spel kan vara en osäkerhet inför vad som händer med en ännu ej utbetalas vinst. Tydlig information om vad som händer vid avslut bör vara lättillgänglig. Pengar som finns kvar på kontot (vinstpengar) vid spärr eller avslut bör betalas ut automatiskt och skyndsamt.

/Stödlinjen för spelare och anhöriga


Tipsa och dela artikeln:


Senast uppdaterad: 2022-10-27

Publicerad: 2022-10-27