Gå till innehåll

Stödlinjen har ändrade öppettider under sommaren (27/6–26/8).

Du är här:

Årsrapport 2019

2020-04-01

Under 2019 registrerade Stödlinjens rådgivare totalt 6443 kontakter (telefon, chatt och e-post). I jämförelse med de två tidigare åren är det en ökning med 11 respektive 34 procent. Av de totalt 6443 kontakterna var 2913 (45 procent) verksamhetsrelevanta samtal, i motsats till exempelvis felringningar från personer som egentligen sökt olika spelbolag. Efter flera års ökande trend minskade antalet relevanta kontakter under 2019. Minskningen mot 2018 och 2017 är 24 respektive 9 procent och antalet kontakter ligger nu i nivå med 2016. En trolig anledning är det nationella självavstängningsregistret Spelpaus som togs i bruk januari 2019.

Under året var 43 procent av de verksamhetsrelevanta kontakterna med personer som själva spelar, 35 procent med anhöriga och 21 procent med personer som sökte stöd och hjälp kring t.ex. dataspel, andra problemområden eller från yrkesverksamma inom vård och omsorgssektorn. Av de verksamhetsrelevanta kontakterna var 61 procent via telefon, 27 procent via chatt och 12 procent via e-post. Merparten som sökte stöd för egna spelproblem var män (72 procent) och merparten som sökte anhörigstöd var kvinnor (68 procent). Fördelningen mellan vem som kontaktar, kontaktform och kön följer, i stort, tidigare års mönster.

Under 2019 genomfördes 22 484 självtest, en dryg fördubbling jämfört med året innan, och 887 personer registrerade ett konto i Stödlinjens självhjälpsprogram. Att fler använder självtestet kan förklaras av att många av de spelbolag som har licens att bedriva spel i Sverige direkt hänvisar spelare till testet från sina webbplatser. Bland dem som testade sina spelvanor var det en lägre andel som redan hade omfattande problem och en större andel som uppvisade viss eller moderat risk att utveckla spelproblem, jämfört med tidigare år. Det är ändå ett större antal individer med omfattade spelproblem som kommer i kontakt med Stödlinjen via självtestet jämfört med tidigare år på grund av att antalet genomförda självtest ökade markant under 2019.


Tipsa och dela artikeln:


Publicerad: 2020-04-01